Ključ za uspješna poslovna rješenja

Upravljanje ljudskim resursima

* Organiziranje i provedba procesa selekcije i odabira kandidata,

*Podrška u pripremi i izradi akata iz oblasti upravljanja ljudskim resursima,  sistematizacije radnih mjesta i reguliranja radnopravnog statusa, te procesa ocjene uspješnosti rada zaposlenika,

* HR troškovi – planiranje, monitoring realizacije, sistemi nagrađivanja,

*Facilitiranje procesa u upravljanju – rješavanje problema, donošenje odluka, unaprjeđenje postojećih načina rada i odlučivanja,

* Medijacija – stručna pomoć i podrška u razrješavanju konfliktnih situacija;

Profesionalni razvoj

* Edukacijski programi, planiranje i organiziranje internih i eksternih aktivnosti,

* Team Building, organiziranje i provedba radionica za unaprjeđenje upravljanja, međuljudskih odnosa i timskog rada,

* Organiziranje i provedba programa stručnih praksi i pripravništva,

* HR eventi,

* Coaching;

Upravljanje organizacijskim razvojem

* Analiziranje postojeće organizacijske strukture u skladu sa poslovnom strategijom, te savjetovanje za unaprjeđenje efikasnosti iste,

* Savjetovanje u procesu uvođenja i provođenja organizacijskih promjena na svim nivoima,

* Podrška u procesima reorganizacije i restrukturiranja,

* Krizni Management – stručna podrška u upravljanju kriznim situacijama u organizaciji,

* Projekti, definiranje i unaprjeđenje upravljanja, organizacijski razvoj i strateško planiranje.

MISIJA I VIZIJA

Kontakt